LoxTop™ INTELLIGENT NYCKELHANTERINGSSYSTEM | INTELLIGENT FÖRVARINGSSYSTEM FÖR VÄRDESAKERFöretaget LoxTop Ltd. syfte är att genom sina innovativa och serviceinriktade produkter av hög kvalitet spela en framträdande roll både på den inhemska och den utländska marknaden för intelligent nyckelhantering, nyckelspårning, intelligenta nyckelskåp, intelligent nyckelförvaring, nyckelidentifiering samt intelligenta förvaringssystem av RFID-teknologi av olika slag. Våra system för nyckelhantering och värde-förvaring tillverkas och utvecklas för att uppfylla inte bara den inhemska marknadens, utan även utländska krav och förväntningar på kvalitet och beställning. Våra nyckelskåp, vilka används för hantering, förvaring samt registrering, når upp till en hög teknologisk nivå och kan därmed uppfylla de krav som finns på marknaden i Amerika, Europa och mellanöstern. Vi ger Dig två års garanti på alla nyckelskåp du köper och vi erbjuder även ständigt tekniskt stöd till Dig.

Nyckelhantering, Nyckelhanteringssystem, Nyckelskåp

 

Våra avancerade tjänster, ständiga produktutvecklingar, kvalitetssäkring, särskilt utvecklade och tillverkade delar och strömkretsar tillsammans med våra skräddarsydda lösningar gör att LoxTop intelligenta nyckel-och värdeskåp är mycket uppskattade världen runt. LoxTop levererar tjänster med olika användningsområden i en mängd länder, och med hjälp av vårt eget återförsäljningsnät erbjuder vi utmärkt och ständig teknisk support, reservdelar och kundtjänst.

För produktuppvisning och ytterligare information, var god kontakta oss. Genom att klicka på “CONTACT” hittar du våra kontaktuppgifter i Ungern och kan skicka ett meddelande till oss.


Phone: +36 (66) 520 980 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tillverkning av nyckelhanteringssystem

 

 


"VET DU PRECIS VILKA NYCKLAR SOM HAR TAGITS VID VILKEN TIDPUNKT OCH AV VEM?"Varför behöver du ett nyckelskåp?

 • Skåpet bevarar nycklarna tryggt
 • Skåpet förhindrar att obehöriga kommer åt nycklarna
 • Skåpet kontrollerar nycklarna och deras användare
 • Kontroll över tillgång till nycklarna och värdesakerna
 • Skåpet förhindrar att granskningssystemet kringgås
 • Nycklar som saknas är lätta att spåra
 • Du kan följa hela förloppet av nycklarnas användningshistorik
 • Snabbt kan du tillgå dina nycklar och värdesaker
 • Du kan tillgå dina nycklar och värdesaker med hjälp av ett kontrollerat system
 • Skåpet kan också hjälpa dig med noteringar och aviseringar
 • Skåpet kan också hjälpa dig med nyckelförteckning och nyckelstatistik
 • Skåpet tillhandahåller uppdateringar om nycklarna
 • Höjer säkerheten för byggnad och föremål


  kulcskezelő rendszer, kulcsszekrénykulcskezelő szekrény kulcskezelés


Vad har den intelligenta nyckelhanteringen att erbjuda Dig?

 • Kontrollerar vem som har nycklarna vid en given tidpunkt
 • Kan både registrera och följa nycklarnas användningshistorik
 • Kan också hjälpa dig med aviseringar gällande nycklarnas rörelse
 • Kan hantera nyckelbokning
 • Avgör vilka användarrättigheter som beviljas
 • Kan både lägga till och ta bort kort, nycklar och användare
 • Man kan bara låna de nycklar som man har behörighet för
 • I fall du vägrar lämna tillbaka nycklarna så förhindrar den att man går ut
 • Kan också hjälpa dig med rapporter, noteringar samt aviseringar
 • Om du glömmer att återlämna dina nycklar så skickar vi en påminnelse till dig via postadress eller via SMS (Tillval)
 • Nycklarna till olika byggnader och skåp kan administreras ifrån huvudkontoret
 • Personaladministration och övriga kostnader minskar på lång sikt

Fördelar med LoxTop nyckel-och värdesakhantering och nyckelförvaring

 • Övervakningen av nycklar och värdesaker
 • Kontroll över tillgången till nyckelskåp
 • Varje enskilt nyckelskåp kan innehålla en våg som möjliggör att du kan konstatera om det finns något där inne innan du lånar nycklarna och om ditt tillbehör ligger kvar där (Tillval)
 • Intelligenta nyckelskåp är försedda med vanlig USB anslutning så att mobilen, surfplattan, datorn och GPS enkelt kan laddas. (Tillval)
 • Hantering av nyckel-och skåpbokning
 • Godkännande och blockering av nyckel-och skåpanvändning
 • Inget behov av vare sig administration eller personal
 • Behörighetsbestämning
 • Nyckelidentifiering och reservnyckeln
 • Identifieringen av RFID kod kan göras även inom skåpet
 • Lätt och snabbt att använda genom pekskärm
 • Högeffektiv, inbyggd industridator som hanterar databas
 • Det går att fortfarande använda Proximity passerkort
 • Automatisk backup. Det räcker med att ställa in backupen en gång, därefter kommer dina filer automatiskt säkerhetskopieras
 • Automatisk reparation
 • Stöd för olika plattformar i fjärrsystem och felsökning
 • Programmet är tillgängligt på 14 olika språk: ungerska, engelska, tyska, svenska, italienska, holländska, polska, franska, ryska, turkiska, serbiska, kroatiska, arabiska, spanska. Du får välja språk redan efter att ha loggat in
 • Flera nyckelskåp får kopplas till nätverket
 • Skåpet är försett med egen RFID kod och eget säkerhetssystem
 • Systemet fungerar både on och offline
 • Det behövs inga externa datorer
 • Även om det fungerar offline behövs det inga externa datorer
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Kundtjänst, fjärrövervakning, felsökning
 • Modulsystem som tillåter Dig att öka utrymmet i skåpet för dina nycklar och värdesaker efter behov
 • Skåpet kan bevara inte bara nycklarn utan också värdesaker
 • Lätt att integrera med andra trygghetssystem: alarm, brandskåp, tillträdeskontroll och andra företagsdrivna system
 • Bekvämt och användarvänlig
 • Oavbruten funktion (med batteriet i skåpet)
 • Utrymmet för nycklarna är lätt att bestämma och utöka
 • Utrymmet för nycklar och värdesaker kan uppdelas även inom ett och samma skåp
 • Kompatibilitet med andra system
 • När man hämtar en nyckel anges nyckelns plats, användare och uttagstid på displayen
 • Användaren ansvarar för nycklarna
 • Lätt att fjärrövervaka och att hantera
 • Hjälper till att hålla kostnaderna nere
 • Minskar antalet försvunna nycklar och höjer säkerhet
 • Ökar effektivitet
 • Storleken på värdeskåp går att anpassa efter dina behov
 • Två års garanti

Lösningar för intelligent nyckelhantering

 • Kontroll över tillgång till nycklar och värdesaker
 • Ljusa punkter och information som visas på skärmen gör det lätt att hitta nycklarna
 • Lätt åtkomst genom en användarvänlig pekskärm
 • Användaridentifiering med hjälp av Pinkod, identifieringsbricka, kortläsare, fingeravtrycksläsare
 • Du kan omplacera nycklarna utan att det blir något fel i systemets minnesfunktion
 • Varje händelse bokförs och det går att få aviseringar gällande nycklarnas rörelser

Säkerhetsåtgärder

 • Nycklarna kopplas till användaren med utlånings-och återlämnings- tider
 • Du kan låna nycklar som du har behörighet för
 • Du kan följa nycklarnas hela användningshistorik
 • I fall en nyckel saknas eller återlämnas för sent har du möjlighet att aktivera alarmfunktionen
 • Förhindrar sabotage genom genom hård- och mjukvara
 • Tryggt förvar i stålskåp eller säkerhetsskåp
 • Biztonságos tárolás acélszekrényben vagy széfben
 • Nycklarna är fastlåsta och försedda med RFID bindesträckkod
 • Automatisk backup
 • Öppnas i livshotande situationer
 • Lätt tillgång till nycklarna med hjälp av Pinkod, kort, biometrisk identifering

Det intelligenta nyckelskåpets användningsområden

 • På hotell och pensionat
 • På bank
 • På biluthyrning, bilhall och för ens egen bil
 • På ministerier och andra offentliga institutioner
 • På kontorshus
 • På företagskontor
 • På servicecenter
 • På lager
 • På sjukhus, kliniker och andra sjukvårdscenter
 • På skolor och andra utbildningsinstitutioner
 • På fastighetsbyråer
 • På kraftcentraler
 • På militära etablissemang
 • På polishus
 • På säkerhetskompanier
 • På konferenscenter

 


Våra huvudkontor och utvecklingscenter ligger i Ungern där våra ingenjörer, som driver både mjuk- och hårdvarutveckling, har möjlighet att jobba i en miljö på Europanivå under moderna förutsättningar. I vårt utvecklingsarbete använder vi de mest moderna mikrochipen, vilka LoxTop Ltd, i egenskap av sakkunnigt företag inom systemintegration, kan koppla till hanterings- och identifieringssystem. Användningen av RFID kod görs med stöd av mjukvara som utvecklas endast av LoxTop Ltd. På så sätt får vi möjlighet att uppfylla våra kunders särskilda krav och önskemål och att anpassa våra tjänster efter deras behov.

Vår utrustning innefattar tryckta kretskort som tillverkas av automatiserade maskiner. Deras lagning, vägning och testning äger rum på våra egna produktionsanläggningar. Verktygen och redskapen som finns på våra produktionsanläggningar håller hög kvalité. Instrument, maskiner och datorredskap överensstämmer med kraven i föreskrifter. Våra experter inom mjukvara utför sitt arbete med de modernaste verktyg i gynnsammast tänkbara miljö.

 


Nyckelhantering IQ Nyckelhanteringssystem Nyckelskåp Elektronisk nyckelhantering Intelligent nyckelhantering Intelligent förvaring Elektroniska nyckelskåp Intelligent nyckelskåp System för nyckelhantering Intelligent nyckelförvaring Elektronisk nyckelförvaring Intelligent nyckelförvaringssystem Nyckelnspårning Nyckelspårande system| RFID nyckelskåp Intelligent värdeskåp Nyckelförvaring Intelligent nyckelförvaring Nyckelskåp| System för nyckelförvaring System för värdehantering Intelligent vapenförvaring Nyckelsäkerhet Key Management System Intelligent värdeförvaring Nyckeladministratör System för nyckeladministration Elektronisk nyckelregistrering System för nyckelregistrering Key cabinet key management Key control system Nyckelförvaring